Hizmetler

Yeminli Tercüme/Çeviri

Sözleşme, Pasaport, Kimlik, Diploma Raporlar Ve Buna Benzer Belgelerin; Konusunda Uzman Ve Noterden Yemin Belgeli Tercümanlar Tarafından Tercüme Edilen, Yasal Sorumluluk Gerektiren Tercüme Hizmetimizdir.

Noter Tasdikli Tercüme /Çeviri

Resmi Makam Onayı(Noter Tasdiki) Gerekli Olan, Sözleşme, Diploma, Pasaport Ve Buna Benzer Belgelerin; Konusunda Uzman Ve Noterden Yemin Belgeli Tercümanlar Tarafından Tercüme Edilen, Yasal Sorumluluk Gerektiren Tercüme Hizmetimizdir. Noter Tasdik Ücreti İlgili Noter Tarafından Ayrıca Tahsil

Hukuki Tercüme /Çeviri

Kanun Ve Yönetmelikler, Mahkeme Kararları, Hukuki Yazışmalar, Vekaletnameler, Sözleşmeler, Beyannameler, İş Teklifi Ve Patent Başvuruları, Vb. Konularda, Alanında Uzman Tercümanlarımız Tarafından Verilen Tercüme Hizmetidir.

Ticari Tercüme/Çeviri

Sözleşmeler, Bankacılık, Finans İşlemleri, Ticari Teklifler, Dokümanlar, Uluslar Arası Taahhütler, İhaleler, Raporlar, Fizibiliteler, Araştırmalar Toplantı Tutanakları V.B Yazışma Tercümeleri, Konularında Uzman Tercümanlarımız Tarafından Yapılmaktadır.

Teknik Tercüme/Çeviri

Çeşitli Üretim Makineleri, CNN Torna, CNN Freze, Enjeksiyon Presleri, Eksantrik Presler, Sıkıştırma Presleri, Makine, Motor, Aparat, Hidrolik, Pnömatik, Otomotiv, Denizcilik, İletişim, Bilgisayar, Yazılım, Bankacılık, Otomasyon, Mekatronik, Kalite, Güvenlik Sistemleri, Haritacılık Ve Kadastro, Telekomünikasyon, Toplam Kalite, Tarım, Gıda, Enerji, Çevre, Tıp, Ekonomi, Mimarlık, Hava Taşıtları, Kara Taşıtları, İnşaat Makineleri, Vinçler, İletme Makineleri, Tıbbi Cihazlar, Profesyonel Temizlik Ekipmanları, Tekstil, Ziraat, Plastik Kalıpları, Kesme Kalıpları, Kauçuk Kalıpları, İş Kalıpları, Kimya, İnşaat, Elektronik Cihazların Kurulum Bakım, Kullanım Kılavuzlarının Tercümesi Vb. Gibi Konuları Kapsar. Tercümeleriniz Konusunda Yüksek Öğrenim Görmüş Ve Kendi Branşlarında Uzmanlaşmış Yeminli Tercümanlarımız Tarafından Yapılır.

Akademik Tercüme/Çeviri

Yüksek Lisans Tezleri, Doktora Tezleri, Ödevler, Projeler, Sunumlar, Akademik Araştırmalar V.B. Konularda, Akademisyen Ve Öğrencilere Verilen Tercüme Hizmetimizdir.

Tıbbi Tercüme /Çeviri

Dahiliye, Diş Hekimliği, Göğüs Hastalıkları, Anestezi, Biyoistatistik, Kardiyoloji, Diyagnostik, Endoskopi, Travmatoloji, Halk Sağlığı, Toksikoloji, Patoloji, Klinik Raporu, Araştırma Ve Makaleler, Tıp Ve Eczacılık Kuruluşlarının Tanıtım Metin Ve Broşürleri, Uzman Raporları, Hasta Bilgiler, Farmakoloji İle İlgili Olarak Klinik Deneyler, Biyokimyasal Araştırmalar, Makaleler, Tıbbi Ürün Lisans Ve Patentleri, İlaç Patentleri, Tezler Araştırmalar, Gibi Konularda Uzman Tercümanlarımız Tarafından Verilen Tercüme Hizmetimizdir. Tıbbi Tercümeleriniz Konusunda Uzman Akademisyen Tercümanlarımız Tarafından Çevirileri Yapılır.

Edebi Tercüme/Çeviri

Edebi, Felsefi, Şiir, Tarih, Turizm, Yöresel, Bölgesel, Ülke Tanıtımları, Gibi Konularda Verdiğimiz Tercüme Hizmetimizdir. Her Türlü Edebi Konudaki Tercümeleriniz Hedeflenen Dile, Bu Konuda, Deneyimli Tercümanlarımız Tarafından Tercüme Edilmektedir.

Sanatsal Tercüme /Çeviri

Her Konuda Sanatsal Makaleler, Resim, Sanat, Sanat Tarihi, Sergi, Bale, Spor, Ülke, Yöresel Tanıtımlar Ve Buna Benzer Konulardaki Tercüme Hizmetimizdir. Sanatsal Konulardaki Tercümeleriniz Hedeflenen Dile, Bu Konuda, Deneyimli Tercümanlarımız Tarafından Tercüme Edilmektedir.

Kitap Tercüme/Çeviri

Her Dilde Roman, Şiir, Teknik, Edebi, Vb. Konudaki Kitaplarınızın Hedeflenen Dillere Tercümeleri Konusunda Uzman Ve Deneyimli Tercümanlarımız Tarafından Verdiğimiz Tercüme Hizmetimizdir.

Katalog Tercümeleri/Çeviri

Her Konuda Ticari, Teknik, Kullanım Kılavuzları, Katalog Ve Broşürlerinizin Hedeflenen Dile Tercümeleri Konusunda Uzman Ve Deneyimli Tercümanlarımız Tarafından Verdiğimi Tercüme Hizmetimizdir. Kitap Katalog Ve Broşürlerin, Sayfa Yapısını Koruyacak Şekilde Tercümeleri; Yerleştirme İşlemleri: Hedeflenen Dile Tercüme Edilmesini İstediğiniz, Resimli, Şekilli, Grafikli, Kitap Katalog Ve Broşürleriniz, Orijinal Sayfadan Scanner İle Tarayarak Veya Bize Ulaştıracağınız Orijinal Pdf Dosya Kayıtlarından, Bire Bir Tercüme Edilerek Word, Pdf Formatında Kaydedilerek Sizlere Sunulur.

Reklam Tercüme/Çeviri

Her Konuda Ve Dilde Reklam Metni, Reklam Broşürü, Sunum Çalışmaları Reklam Katalogu, Reklam Filmi Deşifresi, Reklam Cd’si, Dvd’si Alt Yazıları, Gazetelerdeki Reklam İlanları V.B. Konularda Verdiğimiz Tercüme Hizmetimizdir. Gerekli Olduğunda Reklam, Grafik Çalışmaları Konularında Hizmet Vermekteyiz. Kitap Katalog Ve Broşürlerin, Sayfa Yapısını Koruyacak Şekilde Tercümeleri; Yerleştirme İşlemleri, Hedeflenen Dile Tercüme Edilmesini İstediğiniz, Resimli, Şekilli, Kitap Katalog Ve Broşürleriniz, Orijinal Sayfadan Scanner İle Tarayarak Veya Bize Ulaştıracağınız Orijinal Pdf Dosya Kayıtlarından, Bire Bir Tercüme Edilerek Word, Pdf Formatında Kaydedilerek Sizlere Sunulur. Kitap Katalog Veya Broşürleriniz, Hedeflenen Dile Çevrildikten Sonra Matbaada Basılmasını Düşünüyorsanız, Yerleştirme Ve Grafik İşlemleri Konusunda Ayrıca Hizmet Vermekteyiz.

Avrupa Birliği Hibe Proğramı Tercüme/Çeviri

Avrupa Birliğine Uyum Süreci İçerisinde, Aday Ülkelerin Kırsal Yörelerinin Kalkınmasını Amaçlayan Ve Avrupa Birliğine Sunulacak Olan Projelerin Tercümeleri Konusunda Uzman Ve Deneyimli Tercümanlarımız Tarafından Verdiğimiz Tercüme Hizmetimizdir.

Sözlü Tercüme /Çeviri

Toplantı, Seminer, Konferans, İş Görüşmesi, Yabancı Konuk Ağırlama V.B. Konularda Deneyimli Tercüman Ekibimiz İle Verdiğimiz Tercüme Hizmetimizdir.

Simültane(Eş Zamanlı) Tercüme/Çeviri

Simültane Tercümede, Tercüman İçinde Mikrofon Ve Kulaklık Olan Dış Ortamdan Ses Yalıtımı Yapılmış Özel Bir Tercüme Kabininde Yer Alır. Konuşmacının Söylediklerini Kulaklığı Aracılığıyla Duyar Ve Aynı Anda Hedef Dile Tercüme Eder; Tercümesi Mikrofon Aracılığıyla Dinleyicilere İletilir. Altı Saatlik Ortalama Bir Çalışma Gününde, Simültane Tercüman 65 Yazılı Sayfaya Eşdeğer Malzemeyi Çevirir. Bir Konferans Yada Toplantıda Simültane Tercüme Yapacak Tercüman Periyotlar Halinde 1 Günde Maksimum 6 Saat Görev Yapar. Simültane Çeviri, Daha Çok Büyük Ve Özellikle Çok Dilli Toplantılarda Tercih Edilir. Tercümanlar 1,5 Saati Aşan Toplantılarda Hiçbir Şekilde Tek Başlarına Çalışamazlar,1,5 Saati Aşan Toplantılar İçin İkinci Tercüman Görevlendirilir. İki Kişilik Bir Tercüman Ekibinin Çalışma Süresi 2 X 3 Saati Aşamaz. Toplam Çalışma Süresi 6 Saati Aşan Toplantılarda Tercümanlar 3'er Kişilik Ekipler Halinde Görev Alır. Tercümanların Öğle Yemeği Arası En Az Bir Saattir.

Konsekütif (Ardıl) Tercüme /Çeviri

Tercümanlar, Katılımcılarla Beraber Toplantı Masasında Oturur Ve Herhangi Bir Teknik Ekipman Kullanmaz. Konuşmacı, Konuşmanın İçeriğine Göre Birkaç Cümle Veya Dakika Boyunca Konuşurken Tercüman Not Alır. Konuşmacı Daha Sonra Durur Ve Tercüman Konuşmacının Söylediklerini Hedeflenen Dile Tercüme Ederek Tekrar Eder.

Ticari Sözlü Tercümanlık /Çeviri

Ticari Toplantılar, Şantiye Kontrolleri, İş Anlaşmaları, İş Yemekleri, Geziler, Resmi Açılışlar, Kokteyl, Basın Toplantıları V.B. Alanlarda Yapılan Sözlü Tercüme Hizmetidir. Yeminli, Yasal Sözlü Tercümanlık Resmi, Özel Kurum Ve Kişilere Yönelik, Hukuki, Ticari V.B. Dallarda, Konularında Uzman Tercümanlarımız Tarafından Verilir. Noter, Mahkeme, Tapu Vb. Resmi Makamlar Huzurunda Yapılan Ve Noter Yeminli Tercümanlarımız Tarafından Verdirdiğimiz Yasal, Sözlü Tercümanlık Hizmetimizdir.

Yabancı Konuk Karşılama Ve Refakat /Çeviri

İş Görüşmesi Yapmak Üzere Türkiye’ye Davet Ettiğiniz Yabancı Konuklarınızın Karşılanması, Otele Yerleştirilmesi, İş Yemekleri, Açılış, Kokteyl, İş Gezileri, Turistik Geziler Ve Ziyaretin Bitiminde Geri Dönüşün Yapılacağı Uğurlama Noktalarına Kadar Konusunda Uzman Profesyonel Ekibimizle Verdiğimiz Tercüme Hizmetimizdir.

Deşifre Tercüme/Çeviri

Konferans, Toplantı, Seminer, Reklam, Tanıtım, Promosyon, Film, Belgesel Olarak Kaset, Cd, Vcd, Dvd Ve Divx Formatında Kaydedilmiş Mültimedya İçeriğin Özel Cihazlarla Ve Dil Uzmanları Tarafından Deşifre Edilerek Word, Pdf Ve Basılı Çıktı Olarak Verdiğimiz Tercüme Hizmetidir. Deşifre Tercümesi Yapılan Konferans, Toplantı, Seminer, Reklam, Tanıtım, Promosyon, Film, Belgesel Vb. Kayıtlar İstendiğinde Alt Yazı Veya Stüdyo Ortamında Hedeflenen Dilde Kaset, Cd, Vcd, Dvd Ve Divx Formatında Kayıtları Yapılır.

Web Sitesi Tercüme/Çeviri

Her Konuda Ve Tüm Dillerde Web Sayfası Tercümelerinizin, Hedeflenen Dile Tercümeleri Konusunda Verdiğimiz Tercüme Hizmetimizdir. Bu Konudaki Tercümeleriniz, Konusunda Uzman Ve Deneyimli Tercümanlarımız Tarafından Yapılır.

Onlıne Tercüme/Çeviri

Online Tercüme Sistemini Size Zamandan Tasarruf Sağladığı Gibi Mesai Saatleri Dışın Dada 24 Saat Fiyat Teklifi Alma Olanağı Sağlar. Dünyanın Neresinde Olursanız Olun Online Tercüme Sistemi İle İnternet Üzerinden Her Türlü Çevirinizi Gönderebilir Ve Online Olarak Tercüme İşlemlerinizi Takip Edebilirsiniz. Başvuru Sırasında Teslimat Seklini(Online, Kargo, Posta...) Belirleyebilir Ve Özel Notlarınızı Ekleyebilirsiniz. Ayrıca Yasal Tasdik Gerektiren Tercümelerinizi De Online Tercüme Sistemi İle Bize Ulaştırabilirsiniz. Bu Sistem İle Mekandan Bağımsız Olarak Tercüme İşlemlerinizi Kısa Bir Sürede Gerçekleştirebilirsiniz. Online Tercüme Başvuru Yapıldığında Sistem Tarafından Kullanıcıya Bir Başvuru Numarası Verilir. Bu Numara İle Kullanıcı Tercüme Takip Sistemiyle Çeviri Sürecini Takip Edebilir Ve Online Olarak Tercümesini Teslim Alabilir. Tercüme Başvurusu Yapıldığında Tercümanlarımız Tarafından Çeviri Ücreti Mail Aracılığı Size Bildirilir. Online Tercüme Sisteminde Kullanıcıdan Hiçbir Şekilde Kredi Kartı Numarası Talep Edilmez. Belirtilen Hesaplara Eft İle Tercüme Ücreti Yatırıldığında Çeviriniz İsleme Konacaktır.